Trang chủ » Khu vực xem xét đặc biệt là gì? (Special Treatment – ST)

Khu vực xem xét đặc biệt là gì? (Special Treatment – ST)

by haiyen

Để cung cấp trải nghiệm người dùng thú vị trên KuCoin Exchange (“Sàn giao dịch”), Sàn giao dịch đã đặt ra các quy tắc xem xét đặc biệt (“Quy tắc”).

Xem xét đặc biệt” (“ST”) dành cho các dự án có nguy cơ bị bãi yết và chúng sẽ được xem xét bắt buộc trong một khoảng thời gian nhất định. Dự án chuyển sang “xem xét đặc biệt” được chỉ định là dự án xem xét đặc biệt, đối mặt với nguy cơ bị hủy niêm yết sau thời gian theo dõi. Các dự án trong trường hợp xảy ra bất kỳ trường hợp nào sau đây (“Tình huống Tiêu cực”) sẽ được chỉ định là dự án xem xét đặc biệt hoặc bị bãi yết:

 1. Dự án sẽ bị xóa khỏi KuCoin.
 2. Dự án có tính thanh khoản thấp trong một thời gian nhất định.
 3. Công nghệ của dự án có vấn đề về bảo mật.
 4. Dự án ngừng hoặc có khả năng ngừng hoạt động kinh doanh.
 5. Dự án dừng hoặc có khả năng ngừng hoạt động.
 6. Đội ngũ có thể đứng trước nguy cơ bị giải tán
 7. Dự án bị vỡ nợ hoặc đang trong một bước, trình tự hoặc thủ tục thanh lý, phá sản và mất khả năng thanh toán, hoặc tương tự được thực hiện, thực hiện hoặc bắt đầu chống lại, hoặc liên quan đến phần trên hoặc bất kỳ phần quan trọng nào của tài sản của nó.
 8. Dự án bị nghi ngờ có những nỗ lực hoặc hành vi độc hại dưới bất kỳ hình thức nào
 9. Dự án hoặc các thành viên trong nhóm của dự án (bao gồm nhưng không giới hạn ở những người sáng lập) hoặc các nhà tư vấn đang bị điều tra vì nghi ngờ vi phạm hoặc bị kết án vì vi phạm thực tế bất kỳ luật, quy chế và quy định hiện hành nào.
 10. Dự án thực hiện các hành vi sai trái trên thị trường như giao dịch rửa tiền, thao túng thị trường hoặc giao dịch nội gián.
 11. Dự án được coi là có rủi ro cao theo kiểm toán, pháp lý và đội ngũ kỹ thuật của KuCoin.
 12. Dự án không thông báo cho KuCoin về những thay đổi quan trọng trong quá trình phát triển, các thành viên trong đội ngũ, các thực thể được liệt kê và các thông tin khác theo yêu cầu trong khoảng thời gian được chỉ định.
 13. Bất kỳ tình huống nào khác KuCoin có thể coi là rủi ro cho người dùng hoặc nền tảng của mình.

Sau khi được sàn giao dịch chỉ định là “xem xét đặc biệt”, như một lời cảnh báo, sẽ có một chỉ định đặc biệt trên biểu tượng mã của Dự án trong một khoảng thời gian quan sát nhất định. xem xét đặc biệt là một cảnh báo về khả năng bị hủy niêm yết. Dự án ST phải được theo dõi và giám sát chặt chẽ trong suốt thời gian quan sát.

Sàn giao dịch có thể xóa Dự án ST nếu Dự án không đáp ứng được các yêu cầu thanh khoản cơ bản vào cuối giai đoạn quan sát. Tương ứng, nếu tính thanh khoản cơ bản được cải thiện và vượt ngưỡng yêu cầu vào cuối giai đoạn quan sát, biểu tượng mã ST sẽ bị loại bỏ.

Trong thời gian quan sát, sàn giao dịch có thể quyết định bãi yết Dự án ST nếu sàn giao dịch tin rằng Dự án ST không thực hiện các hành động cần thiết để khắc phục Tình huống Tiêu cực. Tuy nhiên, sàn giao dịch có quyền, theo quyết định riêng của mình và không cần thông báo trước, ngay lập tức bãi yết Dự án ST nếu sàn giao dịch tin rằng các trường hợp đảm bảo như vậy.

Khi bị Sàn giao dịch hủy niêm yết, mọi giao dịch hoặc ký quỹ của Dự án sẽ bị đình chỉ. Một thủ tục phê duyệt và niêm yết mới sẽ được thực hiện trong trường hợp Dự án bị hủy niêm yết muốn được niêm yết lại trên Sàn giao dịch. sàn giao dịch có quyền sửa đổi bất kỳ điều khoản nào của các Quy tắc này mà không cần thông báo trước. Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu nào, vui lòng liên hệ với người quản lý tài khoản.

Related Posts

Leave a Comment

Gọi ngay
icons8-exercise-96 chat-active-icon